Financiering

Ayude heeft bewust gekozen voor de plaatsfinancieringsformule (en dus niet voor individuele financiële adoptie of sponsoring). Op deze manier financiert en ondersteunt de sponsor/donateur een plek voor een kind in een specifiek project. We willen immers dat elk kind uit de projecten op dezelfde manier wordt behandeld. Mocht bovendien een specifiek kind uit een project verdwijnen, bijvoorbeeld door verhuizing van de ouders of voogd, dan wordt de plek van dit kind direct ingenomen door een van de vele kinderen op onze wachtlijsten.

Wat betekent dit?

  • Schrijf u in op onze nieuwsbrief en u ontvangt regelmatig een update van de verschillende projecten en/of het project dat u wenst te steunen. Dit omvat ook verslagen van ervaringen uit het leven van de kinderen. Zo krijg je een beeld van hoe het leven voor de kinderen daar is en hoe de projecten zich ontwikkelen.
  • Vind ons leuk op facebook en je vindt al onze activiteiten, nieuwsflitsen en foto's van de verschillende projecten.

Vind ons leuk op facebook en je vindt al onze activiteiten, nieuwsflitsen en foto's van de verschillende projecten.

Doelgebieden

Ayude zet zich zoveel mogelijk in om straatkinderen een hoopvolle toekomst te bieden. Met zorg en hulp proberen we op verschillende manieren de armoede en de erbarmelijke levensomstandigheden van de kinderen en hun families te verbeteren. Als u op een onderwerp in de bovenstaande lijst klikt, komt u meer te weten over hoe we in elk doelgebied werken.

1. Hulp aan straatkinderen en wezen en gezinnen waartoe ze behoren

Ayude zet zich in om zoveel mogelijk straatkinderen een hoopvolle toekomst te bieden. We proberen de armoede en de erbarmelijke levensomstandigheden van kinderen en gezinnen te verbeteren door middel van zorg en hulp op de volgende manieren:

Card image cap
Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

Card image cap
Onderwijs

Onderwijs

Card image cap
Voedsel Distributie

Voedsel Distributie

2. Het toestaan ​​van microkredieten aan ouders en jongeren in de projecten

Het verstrekken van microkredieten aan "taxibedrijven" met treinwagons, kapsalons, kleermakers, zeepmakers, afvalrecycling, handwerk, knippen en naaien. De ouders en pas afgestudeerden worden dan actief en permanent bij de projecten betrokken

3. Noodhulp en wederopbouw

Ayude biedt ook af en toe hulp bij natuurrampen zoals overstromingen en aardbevingen. De eerste prioriteit in deze gevallen is om de getroffen gebieden van drinkwater en voedsel te voorzien. In een later stadium wordt ook hulp geboden bij de wederopbouw van de huizen, scholen etc. Vaders van kinderen uit de programma's, anders geheel of gedeeltelijk werkloos zonder uitkering, werken actief mee aan de bouw van “huizen” en de aanleg van straten. Talrijke getuigenissen van verantwoord ouderschap, herstelde huwelijken en herenigde gezinnen bereiken ons al vele jaren, met als resultaat heel vaak gemeenschapsbijeenkomsten en ouderverenigingen.

4. Ondersteuning van de vaak ondergeschikte positie van vrouwen in bepaalde samenlevingen

Naast de professionele hulpverleners, is het niet ongebruikelijk dat de moeders ,die als 'eerstelijnsvrijwilligers', actief meewerken aan de uitvoering van de programma's en de begeleiding van de kinderen en hun families. Ze bereiden maaltijden, helpen bij medische opdrachten, ontvangen en geven les in voedselveiligheid, hygiëne en gezinsplanning (volgens het zogenaamde “train de trainer”-principe) en treden vaak op als projectcoördinator. In India hebben we speciaal voor meisjes een onderwijsproject opgezet omdat ze in dit land in veel gevallen nog steeds niet gelijk worden behandeld op het gebied van onderwijs.

Deze website wordt momenteel heropgebouwd.