Missie en Visie

De belangrijkste missie van Ayude is het voorzien in de allerarmsten – meer bepaald de talrijke (straat)kinderen in minder ontwikkelde landen. We proberen de erbarmelijke levensomstandigheden van deze kinderen en hun gezinnen te verbeteren door in hun fysieke, mentale en spirituele behoeften te voorzien.

Onze missie

1. Ayude steunt lokale projecten tegen structurele armoede in zuidelijke minder ontwikkelde landen.

  • Ayude strijdt, met medewerking van partnerorganisaties in derdewereldlanden, voor verbetering van de levensomstandigheden van (straat)kinderen door de fundamentele oorzaken en gevolgen van armoede aan te pakken.
  • We begeleiden lokale partners bij het opzetten van projecten voor duurzaam levensonderhoud, b.v. zoals het verstrekken van microkrediet, alternatieve leermethoden voor ongeschoolde volwassenen en ouders enzovoort.
  • De partnerorganisaties van Ayude bieden hulp aan straat- en kansarme kinderen en hun gemeenschappen, zonder enig onderscheid te maken in religie, ras, geslacht, leeftijd of politieke overtuiging.

2. We proberen de mensen in België en het Westen zoveel mogelijk te sensibiliseren voor de Noord-Zuid kloof en fondsen te werven voor projecten die het lot van arme (straat)kinderen in de minder ontwikkelde landen moeten verlichten.

Onze visie

Ayude heeft als visie om kansarme en minder bedeelde straatkinderen in deze wereld zoveel mogelijk te laten zien dat ook zij belangrijk zijn. Gedreven door ons christelijke wereldbeeld maken wij geen onderscheid in ras, religie of politieke overtuiging. Voor Ayude is elk kind uniek en onbetaalbaar in zijn waarde.

Met onze programma's voorkomen we dat kinderen, die doorgaans kansarm en verwaarloosd zijn, vaak noodgedwongen hun familie verlaten en daardoor op straat in de stad terechtkomen in criminele omgevingen als kinderprostitutie en drugshandel. Wij geloven dat duurzaam ontwikkelingsonderwijs de sleutel is om deze kinderen uit de vicieuze cirkel van armoede te halen en zo hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen te ontwikkelen. In de eerste plaats werken we aan een duurzame verbetering van de levensomstandigheden en omstandigheden voor henzelf, hun families en gemeenschappen. Hierdoor kunnen zij met hernieuwde hoop en levenslust in hun eigen levensonderhoud voorzien en leren verantwoordelijkheid te nemen binnen de micromaatschappij (gemeenschap) om hen heen.

Na 20 jaar kunnen we zeggen dat onze aanpak zijn vruchten afwerpt! Vandaag werken de kinderen van 1995 die geholpen zijn als accountants, psychologen, maatschappelijk werkers enz. En velen van hen zijn nu op hun beurt weer actief betrokken bij onze projecten omdat ze de waarde en het resultaat ervaren van de hulp die ze zelf eerder hebben ervaren. , willen doorgeven aan de straatkinderen in hun eigen leefomgeving. De inzet van professionele en goed opgeleide mensen (leerkrachten, dokter(s), tandartsen, verpleegkundigen, etc.) wordt vanaf het begin gecombineerd met de actieve inzet van alle direct betrokkenen, de kinderen, hun ouders en alle leden van de gemeenschappen.

Baltazar Mangaliman

Senior Audit Manager at KPMG UK

Lyza Pagapulan

Faculty Designated as Research Extension Program Coordinator and Administrative Officer at Polytechnic University of the Philippines Calauan Campus

Mark Elson Leones

Inventory Supervisor at Chemical Research Products Industrial Sales Inc. Water Treatment Facility

Liesel Pagapulan

HR Manager at Care Techniques Saudi Arabia

Michelle Makinano

Administration and Human Resource Officer as SMSG Communication Ltd. Software Development
Deze website wordt momenteel heropgebouwd.